Hakkımızda

Biz Kimiz?

 

 
Deniz Feneri Derneği bünyesinde yer alan Genç İyilik; üniversitelerin tüm fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitülerinde okuyan, yüreği iyilik dolu gençlerin ve genç mezunların buluştuğu bir gençlik yapılanmasıdır.

Değerlerimiz ve İlkelerimiz Nelerdir?

Genç İyilik Gönüllüleri;

İçinde yaşadığı toplumun değerlerinin farkında olan, iyilik, yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma gibi konulara duyarlı, kendini çok boyutlu olarak geliştirmeye çalışan, sosyal sorumluluk sahibi bireylerdir.

Yeteneklerinin farkında ve bunu en üst düzeyde kendisinin ve toplumun yararına kullanabilen, interaktif iletişimi etkili biçimde kullanabilen, girişimci ve dinamik bir ruha sahip bireylerdir.

İyilik ve yardım faaliyetlerinde bireysel farklılıklara saygılı; din, dil, ırk, düşünce ve siyasi fikir ayrımı gözetmeksizin; insanlık, ahlak, gönüllülük, diğergamlık, dürüstlük, şeffaflık, güvenilirlik ve açıklık gibi evrensel değerlerle hareket ederler.

MİSYONUMUZ

Gençlerimizin iyilik, yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma duygularını tanıma ve sevme; iyilik bilincini gençken kazanma ve bu bilinci çevresindekilere de kazandırma; yapacakları iyilik ve yardım projeleriyle farkındalık oluşturarak çevresine, ülkesine ve insanlığa karşı daha duyarlı, erdemli ve şahsiyetli bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunmak,

 

VİZYONUMUZ

Bu misyon çerçevesince çağın gerektirdiği donanımlara sahip olmak ve tüm çalışmalarımızda "iyiliği" referans alıp "iyilik" temelli çalışmalar yapmak.