Hakkımızda

Komisyonlar

- Sosyal Sorumluluk Komisyonu: Üniversitelerde gerçekleştirdiğimiz iyilik faaliyetlerimizi organize eden komisyonumuzdur. 

 

- Kültür ve Sanat Komisyonu: Kültürel sanatsal ve sportif faaliyetlerimizi organize eden komisyonumuzdur. 

 

- Tanıtım ve Medya Komisyonu: Tanıtım ve medya faaliyetlerimizi yürüten çalışmalarımızı sosyal medya yoluyla kitlelere ulaştıran komisyonumuzdur. 

 

- STK ve Kurumsal İlişkiler Komisyonu: Diğer STK'larla ilişkilerimizi yürüten, resmi ve özel kurumlara faaliyetlerimizi anlatan, yaptığımız iyilik işlerinde sponsor bulan komisyonumuzdur. 

 

- Hanımlar Komisyonu: Kadın kollarımızdır. Üniversitelerde okuyan ve kadın üyelerimizi organize eden komisyonumuz. 

 

- Üniversiteler Komisyonu: Genç İyilik'in diğer üniversitelere de yayılmasını sağlayan, ilişkileri ve resmi yazışmaları takip eden, üniversitelerde kurulu iyilik ekiplerimiz arasında koordinasyonu sağlayan komisyonumuzdur. 

 

- Eğtim Komisyonu: Eğitim ve kültür başlığında yaptığımız tüm faaliyetlerimizi koordine eden komisyonumuzdur. 

 

- İnsan Hakları Komisyonu: Ülkemizde ve dünyada insan hakları konusunda bilinç oluşturan, bu amaçla çalışmalar yapan ve farkındalık oluşturan komisyonumuzdur. 

 

- Sekreterya: Her türlü yazışma, organizasyon, lojistik işlerimizi takip eden ve komisyonlar arasında işbirliğini koordine eden birimimizdir.